Smitteverntiltak i
Flekkerøy kirke
fra 2. mars 2021.


Les mer

 

Smitteverntiltak i
Flekkerøy kirke
fra 2. mars 2021.


Les mer

 

Kvinnenes
internasjonale bønnedag
fredag 5. mars 2021.


Les mer

 

Kvinnenes
internasjonale bønnedag
fredag 5. mars 2021.


Les mer

 

Virksomhetsliste for Flekkerøy menighet 2021. OPPDATERT!


Les mer

 

Virksomhetsliste for Flekkerøy menighet 2021. OPPDATERT!


Les mer

 
 

Samtaleopplegg for menighetens smågrupper

Les mer

 

Pust kafé

Menighetens egne kafé. Les mer for åpningstider.  

Les mer

 

Givertjeneste

Bli med i menighetens givertjeneste

Les mer

 

Bli fast giver!

Fyll ut avtaleskjema som giver til Flekkerøy menighet og signer elektronisk.

Les mer

 

Dåp

"Intet nytt under solen, heter det. Men her er jo du, lille menneske. Helt ny på jorden, dufter fremdeles av himmelriket og skjuler hemmeli...

Les mer

 

Bøker rett hjem til deg!

Les mer

 

Etiske retningslinjer
for barne- og ungdomsarbeidet

 

Les mer

 

Visjonsdokument for
Den Norske Kirke

Les mer

Se flere saker