Flekkerøy menighet

Søk
Close this search box.

Bli med

Du er velkommen i Flekkerøy menighet!

Her er det plass for alle. Vi ønsker å være et nært og mangfoldig fellesskap hvor du kan bli kjent med nye og vokse i troen din.

I Flekkerøy menighet har vi mange frivillige medarbeidere, og vi har alltid plass til og ønske om flere. Har du lyst til å være med?

Vi ønsker at den enkelte skal få bidra med sine evner og anlegg og oppgaver som en trives i. Vi har mange aktiviteter og trenger mange varme hjerter og hjelpende hender. Se på aktivitetene våre her og kalenderen vår her og bli inspirert.

Meld deg til tjeneste på e-post eller fyll ut skjema under:

"*" obligatorisk felt

Smågruppe

Smågruppefellesskap her.

Gudstjenester.

Aktiviteter for de ulike alderstrinn her.

Se hva som skjer i kalenderen.

Bli med i menighetens givertjeneste

Inngå avtalegiro

Ønsker du liv og lys i kirken utenom søndag formiddag?

Vi ønsker at Flekkerøy menighet skal være aktiv og full av liv. Gir du til menighetsarbeidet gjør du det mulig for menigheten å ha et levende barne- og ungdomsarbeid.

Vi har et spesielt fokus på trosopplæring for barn og unge i alderen 0-18 år og arbeider aktivt med å bygge opp et godt tilbud. Vi lover å gi alle medlemmer i denne aldersgruppen 315 timer opplæring i kristen tro.

Givermidlene gir oss også mulighet til å ha aktiviteter som skaper liv i kirken for alle aldersgrupper.

Bli fast giver og vær med å gi til menighetsarbeidet!

Ønsker du heller å gi et engangsbeløp? Da kan du overføre til vår konto og merke betalingen “gave”:

3000.07.70031

Fra og med 2022 er maksbeløpet for skattefradrag kr 25 000. Det vil si at du vil få skattefradrag på 23 prosent for gaver mellom kr 500 og kr 25 000, forutsatt at vi har ditt navn og personnummer.

Du kan også gi på vår Vipps #642544.

Takk for din gave!

Les forøvrig våre vilkår og retningslinjer.

Det er en plass for deg i Den norske kirke, Flekkerøy.
Er du døpt, kan du melde deg inn i Den norske kirke her.
Er du ikke døpt, kan du melde deg til dåp her.

Generell informasjon
Medlemmene i Den norske kirke begrunner sitt medlemskap ulikt. For noen teller respekten for vår kristne tradisjon og kultur sterkest, mens det for andre bunner i et dypt personlig engasjement. Kirken ber aldri om begrunnelse for den enkeltes kirkemedlemskap.

Gjør en forskjell. Vær med å gi ditt bidrag til et godt nærmiljø gjennom et sosialt fellesskap. Et fellesskap som med grunnlag i felles tro støtter opp om positive verdier og aktiviteter til beste for enkeltmennesker og grupper av mennesker. Aktivitet gjennom frivillighetsarbeid er en av grunnsteinene i den lokale kirke.

Kirka har et tydelig fokus på nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet

  • vi har felleskap i troen
  • vi bryr oss om våre medmennesker
  • vi bygger inkluderende fellesskap
  • vi bidrar til forvaltning av jordens goder i vår tid
  • vi kjemper for rettferdighet for alle
  • vi er aktiv i ulikt frivillighetsarbeid

Se også om medlemsskap, inn- og utmelding i Den norske kirke på kirken.no

Se også § 3 i Kirkeloven av 1996

Se også Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke (4. januar 2006)