Flekkerøy menighet

Søk
Close this search box.

Giveraksjon!

Med din hjelp!

Flekkerøy har fått en flott kirke i sentrum av øya. En kirke vi er stolte av og glad i.

Utover kirkelige handlinger som dekkes av det offentlige, har menigheten et rikt tilbud av arbeid:

  • Hele uken for alle aldersgrupper.
  • Kafédrift.
  • Kor.
  • Barne- og ungdomsarbeid.
  • Trosopplæring.
  • Konserter og forestillinger.

Kafé Pust er hjertet i kirken som pulserer hver eneste dag og som rommer alle generasjoner i alle faser av livet. Et sted der mennesker kommer og opplever fellesskap.

Flekkerøy menighet med sitt nye kirkebygg er en av de mest aktive menigheter i Den norske kirke.

Dette medfører økte driftsutgifter;

  • strøm, avgifter, renovasjon, renhold og vedlikehold.
  • lønnsutgifter til menighetsfinansierte stillinger.

Menigheten dekker selv 1/3 del av drøyt 5 stillinger totalt.

I tillegg har vi et ønske om å gi bort alle kollekter på gudstjenestene våre til eksterne formål.

Målet vårt er å dekke menighetens andel av drift over givertjenesten.

Vi utfordrer:

  • deg som er fast giver til å øke ditt månedlige giverbeløp.
  • deg til å bli fast giver til menighetens arbeid om du ikke er det fra før.

Som fast giver er du med å sikre en god drift av Flekkerøy menighet.

«Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.» 2. Kor. 9,7

Er du giver og ønsker å øke ditt månedlige beløp, kan gi svar med SMS med hvor mye du ønsker å øke pr. måned til mobilnr.: 90927901.
Er du ny giver, kan du fylle ut elektronisk giveravtale her:

Bli fastgiver!

Hilsen
Anne Margrete Hetland Vik, Flekkerøy menighetsråd
Håkon Borgenvik, sokneprest
Roy Øverland, daglig leder