Flekkerøy menighet

Søk
Close this search box.

Snakk med noen

Vi trenger alle noen å snakke med og grunnene kan være mange. I Flekkerøy menighet er det mange muligheter for en god samtale.

Snakk med noen. Hender som holder i hverandre.

Kontakt soknepresten eller daglig leder i Flekkerøy menighet, så formidler vi kontakt!

Sokneprest Håkon Borgenvik: Mobil: 90178999. Epost: Håkon Borgenvik
Daglig leder Roy Øverland: Mobil: 90927901. Epost: Roy Øverland

Soknepresten tilbyr hjemmebesøk.

Det kan være for samtale eller et Guds ord. Med og uten nattverd.

Sokneprest Håkon Borgenvik: Mobil: 90178999. Epost: Håkon Borgenvik

Velkommen til å bli med i en av menighetens mange smågrupper.

Hvor: Private hjem.

Når: Hver gruppe avtaler tidspunkt.

Innhold: Du får muligheten til å snakke sammen om ting du tenker på.

Smågrupper er et trygt fellesskap hvor man kan snakke om det å være kristen og om det å være menneske. Her ønsker vi å snakke sant om livet.

Har du lyst til å være med i smågruppefellesskap? Les mer om smågrupper.

Ta kontakt med Flekkerøy menighet.
Mobil: 909 27 901. Epost: RO983@kirken.no

Byens diakoner sammen med frivillige tilbyr sorggrupper for voksne ved tap av ektefelle/samboer, barn eller foreldre.

Les mer på kirken i Kristiansand

Kirken i Kristiansand tilbyr samtale/støttegruppe for de som gjennomgår og har gjennomgått samlivsbrudd.
Les mer på kirken i Kristiansand

Eksterne lenker / samarbeidspartnere

Trenger du noen å snakke med?

Her kan du prate med nettprester og -diakoner, tenne lys og be om forbønn. Nettkirken er ikke et fysisk rom, men åpner likevel rom i og mellom mennesker. Her er det rom for deg.

Besøk Nettkirken

Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Kirkens SOS tilbyr tid og oppmerksomhet til alle som trenger et medmenneske å snakke med.

Kirkens SOS er der alltid – enten via krisetelefonen 22 40 00 40, via nettjenesten SOS-meldinger eller via SOS-chat.

Besøk Kirkens SOS

Stiftelsen Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep ble etablert som et uttrykk for at kirkene tar på alvor at overgrep, vold og krenkelser skjer mellom mennesker.

Virksomheten bygger sitt verdigrunnlag på tre prinsipper: sannhet, verdighet og frihet for den enkelte.

Ressurssenteret har tilbud til både kvinner og menn. Ressurssenteret tilbyr avklaringssamtaler med rask tilgjengelighet, støttesamtaler og sjelesorgsamtaler.

Besøk Kirkelig ressurssenter

Ventil er et samtaletilbud for unge voksne. Her møter du prester og diakoner som har tid til deg og har taushetsplikt. Tilbudet er gratis.

Om Ventil!

Ta kontakt for å bestille samtale!

Korte gudstjenester som passer for alle, særlig for de som har levd en stund.

Se aldersvennlige gudstjenester.

Sjømannskirken er en frivillig og selvstendig organisasjon som ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet.

Sjømannskirken finnes på alle kontinenter og på norsk kontinentalsokkel.

Besøk Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet