Flekkerøy menighet

Søk
Close this search box.

Om oss

Vi er Flekkerøy menighet

En kirke midt i sentrum av Flekkerøy.
Vi forkynner en levende Jesus og gir plass for tro, undring, tjeneste og fellesskap.

Vi ønsker at alle mennesker skal kjenne seg hjemme og høre til i vår menighet!
Menigheten har et variert tilbud av aktiviteter og tjenester for de ulike aldersgrupper gjennom hele uken. 

Flekkerøy menighet er en del av Den Norske kirke.

Vårt oppdrag

  • Vi er et evangelisk-luthersk trossamfunn.
  • Vi forvalter Guds ord og sakramentene til frelse for mennesker.
  • Vi forkynner en levende Jesus og gir plass for tro og undring, tjeneste og felleskap.
  • Menigheten deler Jesu oppdrag i misjonsbefalingen med alle kristne på Flekkerøy.

Vår visjon

Alle vil vi ha med på veien til himmelen.

  • Vårt mål er at alle mennesker skal bekjenne Far, Sønn og Hellig Ånd som Herre.
  • Vårt ønske er at alle på Flekkerøy skal få del i den kristne tro og følge Jesus.
  • Samtidig ønsker vi å dele troen med andre mennesker i verden.

Vårt slagord

Du hører til!

Vi ønsker at mennesker skal kjenne seg hjemme og høre til i vår menighet!

Våre verdier og holdninger

Vi følger Jesus gjennom bibel og bønn. På dette grunnlaget ønsker vi at alle i vår menighet arbeider med å være

  • Vennlige (Filipperne 4:5)
  • Inkluderende (Kolosserne 3:12)
  • Tjenende (1. Petersbrev 4:10)

Vi er en levende og tilgjengelig menighet på Flekkerøy.

Organisasjon

Flekkerøy menighet er del av Den norske kirke med ansvar for Flekkerøy.

Vi er et evangelisk-luthersk trossamfunn.
Vi forvalter Guds ord og sakramentene til frelse for mennesker.
Vi forkynner en levende Jesus og gir plass for tro og undring, tjeneste og felleskap.