Flekkerøy menighet

Søk
Close this search box.

Leie lokaler

Flekkerøy kirke har fine trivelige lokaler med stor kapasitet, og fortsatt en intim atmosfære. Kirken er bygget med tanke på flerbruk. Lokalene kan leies av så vel private, offentlige og kommersielle aktører. Vil du leie festlokaler til bryllup eller konfirmasjon?

Hovedregel: All virksomhet i regi av Flekkerøy menighet og vår samarbeidspartner, Flekkerøy misjonsforening er gratis.

Unntak: Basarer, utlodninger, messer og konserter.

Utleiesatser baserer seg på faste priser per arrangement. Satsene kan reguleres.

 • Fritak i leiesats for alle konserter/arrangementer i regi av Flekkerøy menighet med undergrupper.
 • Alle basarer/messer/utlodninger: kr 3000,- pr. dag
 • Eksterne aktører: Enkeltmøte i menighetssalen u/kjøkken: kr 500,-
 • Eksterne aktører: Enkeltmøte i menighetssalen m/kjøkken: kr 1000,-
 • Eksterne aktørerer: Hele 1. etasje (Menighetssal, Kafé Pust, kirkesal og kjøkken): kr 2000,- pr. dag
 • Leie av grupperommet Bølgen: kr 500,-
 • Konserter og andre arrangementer i kirkesalen: Se egne satser.

Innbetaling av leie:

Hver enkelt lag/organisasjon har selv ansvar for oversikt over skyldig leie og foretar innbetalingene uoppfordret.

Leien betales kvartalsvis: 31.03., 30.06., 30.09. og den 31. 12.

Leien betales inn til: Flekkerøy menighet, Pb. 2, 4679 Flekkerøy. Kontonummer: 3000.07.70031.

Minnestund
Menighetssal, kjøkken/kjøl 1. etg
kr. 1500,-

Bryllupsselskap
Menighetssal, kjøkken/kjøl, kafé Pust og
bakhage i 1. etg.
kr. 5000,-

Konfirmasjonsselskap
Menighetssal, kjøkken/kjøl 1. etg
kr. 3000,-

Enkeltarrangement, fredag, lørdag, søndag
Menighetssal, kjøkken/kjøl 1. etg
kr. 2000,-

Enkeltarrangement, mandag-torsdag
Menighetssal, kjøkken/kjøl 1. etg
kr. 1000,-

Leie av grupperom
Bris, Blega, Regnbuen eller Bølgen
kr. 500,-

Leie til overnatting
Menighetssal, 1.etg, Puls, kjeller
og alle toaletter. Pris er pr. stk. pr. natt.
Leietaker må vaske ut etter seg.
kr. 50,-

All privat leie:

 • Ansatte og menighetsrådsmedlemmer, varamedlemmer og utvalgsleder har fritak i leie.
 • Administrasjonen sender faktura ved all privat leie.

Kategori 1

Amatører, idealistiske organisasjoner, kristne organisasjoner og andre kristne kirkesamfunn

Ved billett/ofring: 10%

av bruttoinntekt,
minimumssats kr 3 000,-
Uten billett/ofring:
Minimumssats kr 3 200,-
Leie lyd, lys og bilde: kr. 1 000,-

Kategori 2

Offentlige institusjoner og profesjonelle

Ved billett/ofring: 15%

av bruttoinntekt
Minimumssats kr. 6 800,-
Leie el-orgel: Kr 1 600,-
Leie flygel: Kr 1 600,-
Leie trommesett: kr. 1 000,-
Leie gitarforsterkere: kr. 500,-
Leie lyd, lys og bilde: kr. 3 000,-

Leietaker dekker i tillegg eventuelle lønnskostnader til
kirketjener/organist samt eventuelle andre ekstrakostnader.

Merk!

Alle kirkens instrumenter skal benyttes, må de tas i den stand de befinner seg i.
Evt. kostnader til stemming av flygel m.m. har konsertarrangør selv ansvar for.
Konsertarrangør er erstatningspliktig mht. menighetens inventar, utstyr og eiendeler.

Satser for honorar og utleie av kamerautstyr og tjenester fra Flekkerøy kirke:

Honorar:

Kameramann/EW: Voksen 1200,- under 18 år: 1000,-. Pr. dag.
Regi/lydtekniker: 1500,- under 18 år: 1200,-. Pr dag.
Kjøregodtgjørelse: 3,5 kr km.
Diett: Legges inn i rider. Hvis ikke; 200,- dagen.

Utstyr:

 • Kamerapakke 3: 3 kameraproduksjon for menigheter: 10.000,- dagen
 • Kamerapakke 2: 2 kameraproduksjon for menigheter: 7.500,- dagen
 • Kamerapakke 1: 1 kameraproduksjon for menigheter: 5.000,- dagen

Menighetsrådet gjør oppmerksom på følgende:
Kjøregodtgjørelse og evt. diettpenger må inngå i pristilbud.
Godtgjøring skjer via fellesrådet.

Ønsker du å leie?

Kontakt Arne Nilsen Berge

Se mer om FK Media