Flekkerøy menighet

Søk
Close this search box.

Kveldsbønn

14. juni
19:00 - 19:20

Informasjon:
Tidebønn gir et avbrekk i hverdagens rytme, og minner oss på Guds tilstedeværelse i verden. Tradisjonen med tidebønn strekker seg tilbake til gammeltestamentlig tid og er er en del av vår felles kirkelige arv. I sin form er tidebønn økumenisk –  fellesskap i bønn er noe vi deler i den verdensvide kirke uavhengig av hvilket kirkesamfunn vi tilhører.

Tidebønnene inneholder bønner både for dagens ulike tider, ukens dager og kirkeårets viktigste fester. Hvor ofte og hvilke tidebønner en praktiserer gjennom uken kan variere, men de vanligste faste bønnene er:

  • Laudes – morgensang
  • Sext – middagsbønn
  • Vesper – aftensang
  • Completorium – kveldsbønn
Mer informasjon