Flekkerøy menighet

Søk
Close this search box.

Bønn

Aldersgruppe: 

Hvor skjer det: Private hjem.

Hva skjer:

Menighetens bønneliv er rikt og mangfoldig. Enkelte bønnesamlinger har til tider vært hindret av smitteverntiltak, men det kontinuerlige bønnearbeidet har trofast gjort sin gjerning.

Bønnekrukka
Skriv dine bønnebehov og legg i bønnekrukken som alltid er tilgjengelig bakerst i kirkesalen.

Lysglobe
Tenn et lys i bønn for det du tenker på.

Tidebønn
Ukentlig fast bønnerytme med tidebønner i kirkens Hjerteslag. Mandag – fredag kl. 12.00-12.10. Onsdager kl. 19.00 – 19.20.  Åpent fra kl. 18.30 for stillhet/personlig forbønn. Torsdager kl. 07.30.

Menighetens bønnetime med forbønn for menighet, land og verden er lagt til bønnekapellet, Hjerteslag.
Mandag kveld i partallsuker kl. 19.00.

Forbønn
Ønske om forbønn kan legges i bønnekrukka eller gis til trosopplærer Else Norheim.
En gang i uka sender hun en bønnemelding til en gruppe forbedere.
Har du bønneønsker eller lyst til å være med i dette bønnearbeidet, kan du kontakte Else Norheim på mobilnr.472 89 089.
For samtale om salving og forbønn for syke, ta kontakt med sognepresten, mobilnr.901 78 999.

Bønnekapellet, Hjerteslag
Grupper og enkeltpersoner kan bruke kapellet når kirken er åpen, eller etter avtale med daglig leder.

Tenk stort om bønn!
Guds ord sier: «La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.» (Heb.4.16)

Når skjer det: Hver gruppe avtaler tidspunkt.

Kontaktperson:

Sokneprest Håkon Borgenvik.
Mobil: 90178999.
E-post: HB547@kirken.no

Trosopplærer Else Norheim.
Mobil: 47289089.
E-post: EN769@kirken.no