Flekkerøy menighet

Søk
Close this search box.

Medlemskap

Velkommen til å bli medlem i Den norske kirke, Flekkerøy

Dersom du ønsker å bli medlem av Den norske kirke, Flekkerøy men ikke er døpt, tar du direkte kontakt med soknepresten i Flekkerøy menighet (kontortelefon: 38196813). Det er dåpen som gir medlemskap i kirken.

Flekkerøy kirke fasade

Det er en plass for deg i Den norske kirke, Flekkerøy.

Kirkens oppgave er å bringe budskapet om Jesus Kristus som verdens Frelser til alle mennesker, uten hensyn til de motiver folk har for å søke kirkens tjenester. Bispedømmene, prostiene og soknene (=menighetene) er geografiske enheter som dekker hele landet, og alle innbyggere i Norge bor dermed i en av Den norske kirkes menigheter. Den norske kirkes menigheter henvender seg til hele befolkningen: Også utmeldte og andre som ikke tilhører Den norske kirke, er velkommen til kirkens gudstjenester og andre arrangementer.

1. januar 2012 var 77 % av befolkningen medlemmer av Den norske kirke.

Medlemmene begrunner sitt medlemskap ulikt. For noen teller respekten for vår kristne tradisjon og kultur sterkest, mens det for andre bunner dette i et dypt personlig engasjement. Kirken ber aldri om begrunnelse for den enkeltes kirkemedlemskap.

Se også om medlemsskap, inn- og utmelding i Den norske kirke på kirken.no

Se også § 3 i Kirkeloven av 1996

Se også Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke (4. januar 2006)