Flekkerøy menighet

Gudstjeneste

21. mai
11:00 - 12:30

Velkommen til gudstjeneste

  • Prest: Kristina Grundetjern
  • Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
  • Første lesetekst: Hag. 2,3-9
  • Andre lesetekst: 1. Pet. 4,7-11
  • Prekentekst: Joh. 15,26-27
  • Offer: Israelsmisjonen
  • Nattverd: Ja
  • Denne gangen:

    Søndagsklubben og Betweens. Mulighet for forbønn. Kirkekaffe.

Kommentarer er stengt.