Flekkerøy menighet

Gudstjeneste

07. mai
11:00 - 12:30

Velkommen til gudstjeneste

  • Prest: Håkon Borgenvik
  • Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden
  • Første lesetekst: Hos. 14,5-9
  • Andre lesetekst: Rom. 11,13-20
  • Prekentekst: Joh. 15,1-8
  • Offer: Trosopplæringen
  • Nattverd: Ja
  • Denne gangen:

    Sang: KORALL. Søndagsklubben og Betweens. Info. fra prosjekt i Beveg Kristiansand. Kirkekaffe.

Kommentarer er stengt.