Flekkerøy menighet

  • Kalender
  • Gudstjeneste på servicesenteret

Gudstjeneste på servicesenteret

10. mai
11:00 - 12:00
Flekkerøy servicesenter

Menigheten har et tilbud til de som bor på Flekkerøy bo- og servicesenter og de som ikke bor på senteret. Eldresenteret

En gang pr. måned er det gudstjenester på onsdager kl. 11:00.

Alle gudstjenestene er med nattverd. Sokneprest og organist deltar.

Kommentarer er stengt.