Flekkerøy menighet

Flekkerøy menighetsråd har godkjent årsmelding og årsregnskap for 2022 i sitt møte pr. 21. mars 2023.

Les her:
Menighetens årsmelding og årsregnskap 2022.

Menigheten blir orientert om årsmelding og årsregnskap 2022 ved menighetens årsmøte, TORSDAG 20. APRIL KL. 19.30.

DU er velkommen!