Flekkerøy menighet

Søk
Close this search box.

Søndags­klubben

Aldersgruppe: 0 år – 3. trinn.
Hvor skjer det: Flekkerøy kirke

Hva skjer:

Første del av gudstjenesten er vi i kirkesalen sammen med de voksne. Etter kyrie og gloria går vi frem og synger Søndagsklubbsangen sammen med hele menigheten. Deretter går vi sammen inn i menighetssalen.

Der har vi en samling med bønn, lovsang og dagens tema. For å undervise i dagens tema bruker vi drama, dukkespill, film mm.

Etter samling deler vi i to grupper etter alder.
Gruppe 1: Under 8 år.  Gruppe 2: 8 – 10 år.
Ved slutten av gudstjenesten går vi inn og blir med på nattverd om det er det.
Deretter er det kirkekaffe!

De minste barna trenger følge av en voksen eller eldre søsken.

I Søndagsklubben ønsker vi at lederteam består av familier med barn, ungdommer og voksne i alle aldre. Disippeltrening blir da en naturlig del av tjenesten i Søndagsklubben. Barn, unge og voksne får små og store utfordringer og trening i å fortelle om Jesus på ulike måter.

Kontaktpersoner i søndagsklubben
Team 1: Thomassen.
Team 2: Norheim.

Vi ønsker alltid nye familier velkommen som del av et  lederteam!

Ta gjerne kontakt om dere kan tenke dere denne tjenesten som familie eller deler av en familie!

Søndagsklubben er tilknyttet Flekkerøy menighet og søndagsskolen Norge.

 

Søndagsklubbsangen

Velkommen til kirken, det er Søndagsklubben nå. Vi skal være sammen med store og med små. 
Der skal vi lære om hele Bibelen. Og det beste er; om Himmelen.

Min venn er Jesus, han jeg alltid stoler på.  Når jeg er lei meg, vil han mine bønner få.  
For i mitt hjerte, der er Jesus nummer en. Og vår Søndagsklubb er suveren.

Velkommen til kirken, det er Søndagsklubben nå. Vi skal være sammen med store og med små. 
Der skal vi lære om hele Bibelen. Og det beste er; om Himmelen.

Når jeg på skolen eller andre steder er. Så vet jeg sikkert at han alltid er meg nær. 
Da merker jeg at gleden bare strømmer på. Og så smitter den på andre og…

Velkommen til kirken, det er Søndagsklubben nå. Vi skal være sammen med store og med små. 
Der skal vi lære om hele Bibelen. Og det beste er; om Himmelen. Og det beste er; om Himmelen.

Tekst og melodi: Jarle Vik

Når skjer det: Under gudstjenesten hver søndag kl. 11:00
Kontaktperson:

Trosopplærer Else Norheim.
Mobil: 47289089.
E-post: EN769@kirken.no