Flekkerøy menighet

Lederkurs

Aldersgruppe: 10. trinn.

Hvor skjer det: Flekkerøy kirke.

Hva skjer:

Medlemmer i 10. trinn inviteres til lederkurs i kirken, høst/vår. Praksisperiode i etterkant.
Variert program med inspirerende tema. Bespisning. Påmeldingsavgift. Avslutningstur.

Når skjer det: Høst og vår, kvelder.

Kontaktperson:

Menighetspedagog for ungdom Arne Nilsen Berge.
Mobil: 48283211.
E-post: arne.berge@kristiansand.kommune.no