Flekkerøy menighet

Betweens

Aldersgruppe: 5.-8. trinn

Hvor skjer det: Søndager i Flekkerøy kirke, Puls.

Hva skjer:

Alle mellom 5.-8. trinn er velkomne til et opplegg under de fleste gudstjenester. Opplegget er tilpasset aldersgruppen.

Hva gjør vi i Betweens? Første del av gudstjenesten er vi i kirkesalen sammen med menigheten. Etter hvert går vi ned i Puls der vi har lek og andakt.

Når skjer det: Ukentlig med noen unntak.

Kontaktperson:

Flurin Kasper.
Mobil: 48478238.
E-post: flurin@ywamkristiansand.no