Flekkerøy menighet

Søk
Close this search box.
Babysang

Babysang

Aldersgruppe: 0-12 måneder

Hvor skjer det: Samlingene er i underetasjen Puls i Flekkerøy kirke

Hva skjer:

Babysang er et tilbud for de minste barna, sammen med en av foreldrene. Gjennom sang knyttes kontakt mellom foreldre og barn.

Mulighet til å utrykke og utfolde seg

Musikk er et viktig stimuli for barn som man ikke kan begynne for tidlig med. Allerede i mors mage kan fosteret høre lyder og musikk. Puls og rytme er en del av fosterets omgivelser og foreldre oppfordres til å synge for sitt ufødte barn. I barnets oppvekst er det også viktig å presentere det for musikk. Den har betydning for barnets utvikling, idet musikken gir barnet auditive, sansemotoriske og kroppslige opplevelser. På samme tid er musikk en ramme hvor barnet får mulighet til å uttrykke og utfolde seg.

Sammen om noe

Det sosiale aspektet har en sentral rolle i babysangen. I musikken er man sammen om noe. Man deler en felles opplevelse. Man skaper noe sammen. Man leker og utforsker sammen. Musikk i seg selv handler i stor grad om samspill og kommunikasjon. Musikk og babysang gir derfor barn og foreldre et rom hvor de kan være sammen og bli bedre kjent.

Vi synger barne- og vuggesanger, og lærer “regler” sammen med babyene. Enkel lunsj. Invitasjon til babysang sendes ut til medlemmer som har født barn det siste året.

Påmelding

Når skjer det: Et kurs på 10 samlinger vår og høst. En kan også komme på enkeltsamlinger.

Kontaktperson:

Trosopplærer Else Norheim.
Mobil: 47289089.
E-post: EN769@kirken.no