Givertjeneste


Bli med i menighetens givertjeneste

 

Ønsker du liv og lys i kirken utenom søndag formiddag?

Vi ønsker at Flekkerøy menighet skal være aktiv og full av liv. Gir du til menighetsarbeidet gjør du det mulig for menigheten å ha et levende barne- og ungdomsarbeid.

Vi har et spesielt fokus på trosopplæring for barn og unge i alederen 0-18 år og arbeider aktivt med å bygge opp et godt tilbud. Vi lover å gi alle medlemmer i denne aldersgruppen 315 timer opplæring i kristen tro.

Givermidlene gir oss også mulighet til å ha aktiviteter som skaper liv i kirken for alle aldersgrupper

Bli fast giver og vær med å gi til menighetsarbeidet!

 

 

 

Tilbake