Flekkerøy menighet

Søk
Close this search box.
  • Aktuelt
  • Stolt ambassadør for Bufetat og fosterhjemsrekrutteringen

Stolt ambassadør for Bufetat og fosterhjemsrekrutteringen

Flekkerøy menighet har underskrevet ambassadøravtale med Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetaten, Region Sør).
Som menighet skal vi bidra til å synliggjøre behovet for fosterhjem i Agder/Telemark.

Det var tidligere barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad, som tok initiativ til å invitere alle tros- og livssynssamfunn til å bli med på en nasjonal dugnad for å rekruttere nye fosterhjem. Behovet er stort over hele landet, og Flekkerøy menighet vil blant annet synliggjøre Bufetat Sør på Facebook, her på hjemmesiden, gjennom kunngjøringer osv. Som menighet har vi et stort engasjement for barn og unge.
Det faller oss derfor helt naturlig å være med på denne dugnaden. Som ambassadørmenighet ønsker vi å gi et tydelig signal om et samfunnsengasjement for noen av de mest sårbare blant oss. Det er i tråd med vårt diakonale oppdrag.

Er du nysgjerrig på det å være fosterhjem?
Gå inn på www.fosterhjem.no eller ring direkte til Bufetat Region Sør,
tlf. 466 17 900. Bufetat trenger alminnelige hjem, ikke perfekte, men ulike.

Har du spørsmål?
Kontakt daglig leder i Flekkerøy menighet, Roy Øverland (90927901) som vil sette deg i direkte kontakt med vår kontaktperson i Bufetat.