Spørreundersøkelse om digitale gudstjenester


Vi gjennomfører en anonym spøøreundersøkelse om digitale gudstjenester. Kan du bidra?

 

Vi ønsker å gjøre våre digitale gudstjenester så gode som mulig. Da trenger vi å vite hvordan du - menigheten - opplever vårt digitale tilbud. Vi håper du kan sette av noen minutter for å svare på den anonyme spørreundersøkelsen ved å følge lenken under. På forhånd tusen takk!

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CVE6KY6NUN96

Tilbake