Lokal Covid19-forskrift
29. mai - 13. juni 2021.


 

Fra lørdag 29. mai klokka 09.00 til søndag 13. juni kl. 24.00 er det forbud mot arrangementer.

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av:
a.   Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede.

b.   Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer tilstede.

c.   Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

d.  Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede.

Hva er definisjon av arrangement: 
Sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

1. Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening.

2. Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver.

3. Seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet.

4. Livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon.

5. Private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster. 

Alle må forholde seg til gjeldende forskrifter for Kristiansand:
https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/dette-gjelder-i-kristiansand/

Tilbake