Smitteverntiltak i
Flekkerøy kirke
fra 5. mai 2021.


 

Nasjonale smitteverntiltak pr. 16.04.21 og lokal smittevernbestemmelse i Kristiansand pr. 05.05.21:
 

Åpent for barne- og ungdomsarbeid under 20 år.

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

 

Arrangement.

 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt).
 • Ny lokal bestemmelse:
  Maks 100 personer på arrangementer utendørs, men 300 personer (fordelt på 3 kohorter á 100 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

    Kafé Pust.

 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
   

    Generelt som gjelder alle:

 • Regel om 1 meter avstand! God håndvask. Antibac. Registrering! Hold deg hjemme om du er syk!

    Alle må forholde seg til gjeldende smittevernveiledere:
    Smittevernveileder i Den Norske Kirke og
    Lokale smittevernbestemmelser i Kristiansand kommune

    Vi står sammen om å hindre smitte av Covid19.

    TA GODT VARE PÅ DEG SELV OG DINE! 😊

    Hilsen Flekkerøy menighet!

Tilbake