Smitteverntiltak i Flekkerøy kirke


 

Nasjonale tiltak fra regjeringen pr. 13. august 2021:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

 

Smittevernveileder for Den Norske kirke:

https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

 

Kristiansand kirkelige fellesråd har vært i kontakt med kommunens overlege i Kristiansand som sier følgende pr. 16. august:

 

Tilbake