Har du mistet noen?


 

Diakonene i Kristiansand i samarbeid med frivillige tilbyr ulike samtalegrupper for voksne ved tap av ektefelle/samboer, barn eller foreldre, og også egne grupper for berørte av samlivsbrudd.

Gruppestart foregår kontinuerlig når det er 5 – 8 deltakere med noenlunde likt tap. Det stilles ingen krav til kirketilhøring eller tro. Vi har  også et samarbeid med Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) om grupper for ungdom mellom 16 og 20 år som har mistet foreldre eller søsken.

Mer informasjon og påmelding: Kirken i Kristiansand eller
diakon Tone Benestad 38 19 68 71 / 480 99 535

Arrangør: «Sorg og omsorg» - et fellestiltak i Den norske kirkes menigheter i Kristiansand

Brosjyre: Sorg og omsorg i Kristiansand

 

Tilbake