Bøker rett hjem til deg!


 

Bøker rett hjem til deg. 

Har du lyst å låne bøker på biblioteket, eller kanskje du kjenner noen som ønsker det
og har vanskelig med å komme dit?

Da har vi et flott tilbud til deg! 

Vår gode bokvenn, Åse Johanne Gamst finner gjerne bøker til deg. Hun kan komme hjem til deg med bøkene og også levere dem.

Ta kontakt med henne på telefon: 93650890.


Hilsen Flekkerøy menighet
v/ diakoniutvalget.

Tilbake