Julegudstjenester i Flekkerøy kirke


 

Flekkerøy menighet planlegger gudstjenester i Flekkerøy kirke med deltakere på julaften og juledag.

På julaften utvider vi i år med en gudstjeneste pga. Covid19, slik at vi har tre (3) gudstjenester kl. 14.00, 15.15 og 16.30. En (1) av disse live-streames.
Vi vil ha påmelding til alle deltakere på julaften og juledags gudstjenester.
Det vil skje via menighetens hjemmeside: flekkeroymenighet.no

NB! Dersom myndighetene ikke gjør endringer med max antall på 50 stk. opp mot jul, vurderes gudstjenestene å kun live-streames.

Tilbake