Drift av Flekkerøy kirke og menighet i november 2020.


 

Informasjonsskriv om drift av Flekkerøy kirke og menighet i november 2020 med bakgrunn i myndighetenes nasjonale smitteverntiltak i Norge gjeldende fra 091120:
/Portals/0/Drift%20av%20Flekkeroy%20kirke%20i%20november%202020.pdf

Nasjonale smitteverntiltak, oppdatert pr. 051120: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-5.-november/id2783881/

Den Norske kirke, smittevernråd pr. 061120:
https://www.ka.no/sak/article/1560303

 

Aktivitetene som kan opprettholde ordinær drift og aktiviteter som må innstille drift i november:
/Portals/0/Aktiviteter%20i%20kirken%20i%20november%202020.pdf

Tilbake