Årsmøte for virksomhetsåret 2019 avlyses pga. Covid19.


 

Menighetens årsmøte for virksomhetsåret 2019 var planlagt, torsdag 30. april i kirken. Kirkemyndighetene påla oss å utsette årsmøtet pga. Covid19 inntil videre.

Menighetsrådet har i møte 150920 vedtatt å avlyse årsmøte for 2019.
Vi ser det lite hensiktsmessig å ha årsmøte høsten 2020 for virksomhetsåret 2019.

Menighetens årsmeldingen utarbeidet på vanlig måte og distribuert i vår.
Du kan også se den her på vår hjemmeside: 
Menighetens årsmelding 2019

Takk til alle som har tjenestegjort for Flekkerøy menighet i 2019!

Tilbake