Utsmykning av Flekkerøy nye kirke


 

Utsmykking av nye Flekkerøy kirke.

Flekkerøy menighetsråd har i forbindelse med bygging av ny kirke utnevnt en utsmykkingskomité bestående av 4 medlemmer. Våren 2018 inviterte utsmykkingskomitéen 4 kunstnere til en lukket konkurranse om utsmykking av nye Flekkerøy kirke. Komitéen mottok 4 gode svar på konkurransen. En jury bestående av 6 medlemmer kåret Elin Iglands utsmykkingsforslag som vinner av konkurransen.

Flekkerøy menighetsråd og biskopen i Agder og Telemark bispedømme har godkjent vinnerutkastet, og tekstilkunstner Elin Igland er nå tildelt oppdraget med utsmykking av fondvegg i nye Flekkerøy kirke.

Vi ser med forventning frem til ferdigstillelse av kunstverket våren 2020.

Tilbake