Flekkerøy kirke er lukket - men vi er her for deg!


 

Til informasjon

Flekkerøy menighet avlyser alle aktiviteter og arrangementer i Flekkerøy kirke intil videre

Agder og Telemark biskop har besluttet å avlyse alle gudstjenester i bispedømmet i samme periode.
Samtidig innføres det begrensinger når det gjelder begravelser, vigsler og dåpsseremonier.

 

Menighetskontoret i Flekkerøy kirke holder lukket inntil videre

Ved behov kan følgende kontaktes pr. telefon:
Daglig leder, Roy Øverland: 90927901.
Sokneprest, Håkon Borgenvik: 90178999.
Trosopplærer, Else Norheim: 47289089.
Menighetspedagog, Arne Nilsen Berge: 48283211.
Kirketjener, Trond Sjøvold: 91362890.
Organist, Jon Harald Balsnes: 93269207.

Kirkens hus, servicetorg kan også kontaktes pr. telefon: 38196800.

Avlysing og stengt kontor skjer etter anbefalinger fra offentlige myndigheter grunnet smittefare coronavirus.

Tilbake