Tid for faste!


En andakt av sogneprest Håkon Borgenvik

 

Fastetida er en gave, en mulighet til å gjenopprette vår åndelige helse. Selv har jeg bursdag på denne tida, og da er det fint å ha en datter som vet akkurat hva pappa gjerne vil ha: Siste bok av Peter Halldorf. Den heter «Inn i mysteriet, betraktninger i fastetiden» Her sier Halldorf, blant mye annet godt: "Fasten er ikke en dyster tid, den er, som det het tidligere, sjelens åndelige vår. Tar vi denne tiden på alvor, er det ikke til å unngå at en fornyet kjærlighet spirer fram. Til Gud, og til alt som lever og ånder på jorden."

Fasten handler egentlig ikke om hva en sier nei til sier Halldorf, men hva en sier ja til. Denne tida er en gyllen mulighet til å tenke gjennom hva slags unyttige, i noen tilfeller til og med skadelig ting som tar litt for mye plass i livet, og bestemme seg for å legge det litt til side for noe mer fruktbart. Lengselen er begynnelsen til alt. Gud har lagt lengselen ned i oss. Det som egentlig er en lengsel etter samfunn med Ham. Dessverre retter vi ofte vår lengsel i feil retning. På hvilken måte kan fasten gi oss hjelp til å rette fokuset, lengselen vår i en mer fruktbar retning? La oss igjen hente frem noen gode ting fra Halldorf sin bok. Han peker på tre ting som kan hjelpe oss i riktig retning når vi går inn i fastetiden: Sindighet, solidaritet og stillhet.

«Sindighet handler om måtehold. I en kultur der det meste er innrettet på merverdi, lar fasten oss ane hvilken befrielse det ligger i å avstå.» På hvilke områder kan jeg vise måtehold?

«Fasten er en tid for å vise solidaritet. Vi trenger tider i livet da det ikke er den som betaler mest, som får vår oppmerksomhet. Fasten er en sånn tid.» Hvem kan jeg vise solidaritet?

«Stillhet er "verktøyet" som gjør oss nærværende overfor det store Nærværet. Den kristne fasten er primært en vei til dypere fortrolighet i bønnen.» Hvordan kan jeg gi stillheten mer rom i mitt liv?

God fastetid!

Tilbake