Bilder fra festgudstjenesten, søndag 1. desember 2019.


 

Bilder fra festgudstjenesten, søndag 1. desember 2019.
Foto: Frank Otto Pedersen.

 

Tilbake