Program for Flekkerøy menighet: Avlyst og stengt inntil videre!


 

Viktig informasjon:

Flekkerøy kirke er stengt inntil videre for arrangementer og aktiviteter
pga. smittefare for corona-viruset.  

Unntaket er kirkelige handlinger med begravelse, vigsel og dåp. Her er det en begrensning på inntil 50 deltagere pr. kirkelig handling.

I denne perioden vil menigheten har følgende digitale overføringer via menighetens facebook og hjemmeside: flekkeroymenighet

  • Daglige andakter fra kafé Pust kl. 09.00. (ikke søndager)
  • Ukentlige gudstjenester, søndager kl. 11.00.

 

Virksomheten i Flekkerøy menighet 2020

 

 

 

 

Tilbake