Organisasjon


Flekkerøy menighet er del av Den norske kirke med ansvar for Flekkerøy.

 

 

Vi er et evangelisk-luthersk trossamfunn.
Vi forvalter Guds ord og sakramentene til frelse for mennesker.
Vi forkynner en levende Jesus og gir plass for tro og undring, tjeneste og felleskap.

Oppdrag, visjon og verdier.pdf
Verdigrunnlag - ledermanual.pdf

 

 

 

Tilbake