Gudstjenester på Flekkerøy bo- og servicesenter, høsten 2020


 

GUDSTJENESTER PÅ FLEKKERØY  BO- OG SERVICESENTER
Høsten 2020

ONSDAGER kl. 11.00

Datoer:   
12. august
9. september
7. oktober
4. november
2. desember

Alle gudstjenestene er med nattverd.
Sokneprest og organist deltar.

Tilbudet gjelder også DEG som ikke bor på senteret!

VELKOMMEN!

Tilbake