Sammen som kirke i hele verden


Bli med på Flekkerøy menighet sin aksjon for misjonssolidaritet under korona-pandemien!

 

Agder- og Telemark Bispedømme har i samarbeid med våre misjonsorganisasjoner, dratt i gang en kampanje for å være solidariske med våre søsterkirker som har store utfordringer nå i denne pandemisituasjonen. Vi er heldige som bor i rikt og sikkert land som Norge, og tanken med denne kampanjen er å løfte blikket og vise solidaritet med våre trossøsken der ute. Aksjonen heter «Sammen for kirke i hele verden», og er tidsbegrenset fra nå og frem til St. Hans. Tanken er både å drive informasjon om hvordan forholdene er i våre søsterkirker og samle inn midler som organisasjonene kan bruke til konronabekjempende tiltak i de landene vi arbeider i. Det handler altså ikke om å hjelpe organisasjonene økonomisk selv om de går med store tap i denne perioden, men å samle inn midler som er øremerket det å bekjempe Covid-19 i noen av de fattigste landene i verden, gjennom våre søsterkirker.

Flekkerøy menighet ønsker å støtte denne aksjonen og utfordrer deg til å gi din gave på:

Vippsnummer 114621 merk: «Sammen»

 

Vi har også opprettet en egen innsamling på Facebook:

Lenke til denne aksjonen finner du på menighetens Facebookside eller her.

Mer informasjon på menighetens nettside: www.flekkeroymenighet.no  eller på facebook

På aksjonens nettside kan du også lese mer: www.kirken.no/AGDSammen

SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN
-
Agder og Telemark bispedømmes misjonssolidaritet under korona-pandemien

Tilbake