Flekkerøy kirke gjenåpnes nå gradvis!


 

Flekkerøy menighetsråd har i samråd med stab vedtatt at følgende grupper kan starte opp igjen før sommerferien med en begrensning på totalt 50 stk. pr. arrangement:

Gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmantundervisning, Large ungdomsmøter, bønnemøter, Kafé Pust og utvalgs- og styremøter. All annen aktivitet i kirken vurderes først etter sommeren!

Alle aktiviteter som starter opp må følge:
Rutiner for gradvis gjenåpning av Flekkerøy kirke.
Rengjøringsrutiner for gjenåpning av Flekkerøy kirke
Smittevernveiledere for de ulike fagområder i kirken
Smitteverntiltak for serveringssteder


Vi tilbyr i tillegg følgende digitale møtepunkt på facebook, Flekkerøy menighet:
Andakter fra kafé Pust kl. 09.00. (mandag, onsdag og fredag)
Ukentlige ungdomssamlinger, annenhver fredag kl. 21.00 og annenhver lørdag kl. 20.00.
Ukentlige gudstjenester søndager kl. 11.00
I tillegg tilbyr vi ulike digitale møtepunkt for barn,
ungdom og voksne.

Ved behov kan følgende kontaktes pr. telefon:
Daglig leder, Roy Øverland: 90927901.
Sokneprest, Håkon Borgenvik: 90178999.
Trosopplærer, Else Norheim: 47289089.
Menighetspedagog, Arne Nilsen Berge: 48283211.
Kirketjener, Trond Sjøvold: 91362890.
Organist, Jon Harald Balsnes: 93269207.


Kirkens hus, servicetorg: 38196800.

Tilbake