Hva er konfirmasjon?


 

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden kan du bli bedre kjent med deg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Bibelfortellingene er viktige. Samtidig er det like viktig å ta spørsmål og tanker fra deg på alvor. Konfirmasjonstiden gir mulighet til å utforske noen viktige spørsmål sammen med andre.

I konfirmasjonstiden har du mulighet til å

  • finne ut hva du tror
  • lære mer om Bibelen
  • prate om kristen tro
  • bli kjent med kirken 
  • delta ved gudstjenester
  • bli bedre kjent med deg selv
  • få nye tanker om livet
  • engasjere deg i kirkens arbeid for miljø og solidaritet

Konfirmasjonsundervisningen
Det vanligste er at konfirmasjonsundervisningen foregår det året du går på 9. trinn, og strekker seg over åtte måneder. Noen steder er det undervisning på ukedager, hver uke eller annenhver uke. Noen steder er det helgesamlinger, mens andre drar på leir i løpet av konfirmasjonstiden. 

I en gudstjeneste på høsten presenteres vanligvis konfirmantene for menigheten. Presten, kateketen eller en annen representant for menigheten leser opp navnet ditt.

Konfirmasjonsdagen skal være en festdag for konfirmanten, familien og menigheten. Den markerer avslutningen på konfirmasjonstiden.

Konfirmasjonsgudstjenesten
I Den norske kirke er konfirmasjonshandlingen en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant.  konfirmantene kneler ved alterringen, der presten eller konfirmantlæreren ber for den enkelte med håndspåleggelse. 

Ordet konfirmere betyr bekrefte eller styrke. Konfirmasjonen krever ingen bekreftelse fra konfirmanten. Det er Gud som bekrefter sine løfter slik de ble gitt ved dåpen.
 

Les mer om konfirmasjon på http://www.konfirmant.no/

Tilbake