Flekkerøy menighet

  • Aktuelt
  • Oscar Jansen
    ny kirkemusiker!

Oscar Jansen
ny kirkemusiker!

Oscar Jansen er tilsatt som ny kirkemusiker i 30% stilling i Flekkerøy menighet.

Kirkemusikers nøkkeloppgaver:

– Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger med unntak av begravelser.

– Støtte og utvikle det frivillige musikalske arbeidet i gudstjenesten hvor det ofte inngår band, forsangere og solister.

– Planlegge den kirkemusikalske aktiviteten.

Oscar tiltrer stillingen pr. 3. desember 2022.

VI ØNSKER OSCAR VELKOMMEN TILBAKE OG GLEDER OSS TIL SAMARBEIDET!