Flekkerøy menighet

  • Aktuelt
  • Linda Torkelsen
    Leder av Kafé Pust 40%.

Linda Torkelsen
Leder av Kafé Pust 40%.

Linda Torkelsen er tilsatt som leder av Kafé Pust i 40% stilling.

Nøkkeloppgaver:
Drive Kafé Pust som et diakonalt tilbud i samsvar med menighetens verdier: Vennlig, inkluderende og tjenende.
Lede, utvikle, rekruttering og oppfølging av frivillige i Kafé Pust.

Linda tiltrer stillingen: 1. desember 2022.

VI ØNSKER LINDA VELKOMMEN OG GLEDER OSS TIL SAMARBEIDET!