Flekkerøy menighet

  • Aktuelt
  • Ensomt juletre søker gaver!

Ensomt juletre søker gaver!

Bli med på innsamling av julegaver; “Ensomt juletre søker gaver”, et samarbeid mellom Flekkerøy menighet og Blåkors Kristiansand.

Alle fortjener en god jul, alle fortjener gaver til jul. Juleevangeliet handler om å dele. Det lille Jesusbarnet kom som en gave til alle på jord, uansett om du var rik eller fattig.

Vi lever i dag i en verden med mye fattigdom og urettferdighet, og selv om det kanskje virker utenkelig så er det familier på vår øy og i vår kommune som ikke har nok penger til å gi barna sine/familien sin gaver til jul. I år er behovet ekstra stort, på grunn av den høye prisveksten på matvarer, strøm og den høye renten. Julen er høytiden alle snakker om, gavene det snakkes om i barnehagen, på skolen, i vennegjengen…her sitter noen uten gaver.

Dette vil vi i søndagsklubben (Flekkerøy menighet), også i år, gjøre noe med! Vi har igjen laget et samarbeid med Blåkors og DU kan bli med å gi gaver til de som ikke har. Alle gaver går til familier som strever med rus, psykisk helse, lavinntekt eller andre former for utenforskap. Finn frem noe du/ dere ikke bruker lengre, men som er PENT og har mye bruk igjen eller kjøp en NY gave som du pakker pent inn og merker den med kjønn og alder.

Hvilke gaver trenger vi?
Vi trenger gaver til alle aldre – barn, ungdom, voksne og eldre. Opplevelsesgaver er ekstra ønskelig (Billetter til Dyreparken, Aquarama, kino osv.) Merk gavene med kjønn og alder. (F.eks. “Gutt, 8år”).

Hvor og når skal gavene leveres?
Gavene kan leveres/legges under juletreet i kirkesalen i Flekkerøy kirke på følgende tidspunkter:
• Lørdag 26.nov (Under julemarkedet. Her vil det også være en egen salgsbod hvor du kan fikse gaven der og da og kjøpe gavekort på kino, Aquarama eller Dyreparken som blir lagt under treet.)
• Ettermiddager: Onsdag 30.nov, 7.des og 14.des fra kl.17.00-19.00. (Da vil også Kafè Pust i Flekkerøy kirke være åpen så du kan slå det sammen med et kafèbesøk.)
• I åpningstiden til kafè Pust: kl.11.00 -14.00 (tirs-fred), fra 28.november – 16.desember.

På gudstjenesten 18.desember kl.11.00 vil vi høytidelig avslutte innsamlingen og overlevere gavene til en represnetant fra Blåkors. De har så ansvaret for å dele ut gavene videre til familier eller personer rundt om i Kristiansand kommune. La dette bli en fin juleaktivitet for familien, la ungene bli utfordret til å dele og la dem bli med i kirken for å legge gavene under treet. La oss bli med å dele av alt det gode vi har blitt velsignet med!