Flekkerøy menighet

  • Aktuelt
  • Bønn i Flekkerøy menighet

Bønn i Flekkerøy menighet

Menighetens bønneliv er rikt og mangfoldig. Enkelte bønnesamlinger har til tider vært hindret av smitteverntiltak, men det kontinuerlige bønnearbeidet har trofast gjort sin gjerning.

GUDSTJENESTEN – BØNNEKRUKKA
I gudstjenesten går menigheten sammen i forbønn for verden og den verdensvide kirke. Videre blir bønnekrukka løftet fram. Krukka står bak i kirkerommet. Alle kan legge bønneønsker i krukka. Bønnene blir også tatt med i menighetens bønnetime før de blir destruert.

TROSOPPLÆRINGEN engasjerer forbedere til hvert tiltak.
Hvert barn som døpes, får en til to bønnefaddere som lover å be for barnet fram til 4 års boka deles ut.
Hver konfirmant får på presentasjonsgudstjenesten to bønnefaddere.

TIDEBØNN
Det er ukentlig fast bønnerytme med tidebønner i kirkens Hjerteslag. Mandag – fredag kl. 12.00-12.10. Onsdager kl. 19.00 – 19.20. Åpent fra kl. 18.30 for stillhet/forbønn. Torsdager kl. 07.30.

MENIGHETENS BØNNETIME med forbønn for menighet, land og verden er lagt til bønnekapellet, Hjerteslag, mandag kveld i partallsuker.

FELLES BØNNEMØTE Visjonen om felles bønnemøter med menighetene på Flekkerøy ble født i dette bønnefellesskapet. En gang i halvåret deltar menighetene på hverandres bønnesamlinger. I 2021 var vi i Bedehuset og Misjonskirken. I 2022 er det «Ungdom i oppdrag» og vår kirkes tur. Disse bønnesamlingene har hatt stort fremmøte.

FORBØNN Ønske om forbønn kan legges i bønnekrukka eller gis til trosopplærer Else Norheim.
En gang i uka sender hun en bønnemelding til en gruppe forbedere.
Har du bønneønsker eller lyst til å være med i dette bønnearbeidet, kan du kontakte Else Norheim på mobilnr.472 89 089.
For samtale om salving og forbønn for syke, ta kontakt med sognepresten, mobilnr.901 78 999.

BØNNEKAPELLET «HJERTESLAG» Grupper og enkeltpersoner kan bruke kapellet når kirken er åpen, eller etter avtale med daglig leder.

TENK STORT OM BØNN Vi er mange i menigheten som ber. Vi er ikke mange på bønnesamlingene. Du er hjertelig velkommen!

Guds ord sier: «La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.» (Heb.4.16)