Flekkerøy menighet

  • Aktuelt
  • Barna i KIEV trenger oss!
    Bli med på menighetens spleis!

Barna i KIEV trenger oss!
Bli med på menighetens spleis!

Humanitær hjelp og evakuering av mennesker i Kyiv, forvaltet av lederskapet i New Life Church

På 1990-tallet organiserte vi i Flekkerøy menighet ved Kristiansand opphold for barn fra Tsjernobyl og Kyiv . Tilsammen ca 60 barn fikk komme til Flekkerøy over en tre års periode, bo hos familier her og oppleve en annen hverdag enn de var kjent med i Ukraina. Landet var da preget av omfattende fattigdom, og helsemessige ettervirkninger etter Tsjernobyl-ulykken.

Vi tenker på barna fra den gang  som “våre barn”. De er nå selv blitt foreldre. Idag lever de sammen livene sine på flukt eller i bomberom – sammen med sine barn.

Arbeidet var den gang initiert og organisert gjennom New Life Church i Kyev, en stor evangelikal menighet som akkurat i disse dagene gjennomfører humanitær hjelp inne i byen. Dette er svært krevende arbeide i en beleiret by, utrygt og med enorme behov for så enkle ting som vann og mat. Kirken organiserer også evakuering av mennesker som desperat ønsker å flykte ut av Ukraina.

Menighetens pastor Anatoly Kaluzhny og hans familie – nå i alt 10 mennesker – medregnet barn og barnebarn, kjemper en desperat kamp for å bistå New Life og andre menigheter med trøst, oppmuntring og økonomiske midler. Noen av oss som var vertfamilier på 90-tallet har opprettholdt kontakten med New Life og deres ledere, vi har besøkt dem og de har besøkt oss. Vi går god for deres gjennomføringsevne og deres brennende hjerter for sitt folk.

Vi har lovet å hjelpe dem. Derfor denne spleisen.
Barna i Kiev trenger oss!

Pengene vi får inn vil bli sendt direkte til New Life`s konto i Ukraina. Vi har mottatt de nødvendige transfer-opplysningene og fått disse kvalitetssikret av en bank. Dersom krigens utvikling skulle medføre at det for en periode blir umulig å sende penger til Ukrina, vil pengene bli stående på norsk konto til overføring igjen er mulig. Menighetens humanitære arbeid vil være høyest aktuelt i overskuelig fremtid.

  • New Life på Facebook. (På ukrainsk men med oversettelsesmuligheter i Facebook )
  • Informasjon fra menigheten på engelsk ventes om noen dager
  • Video Anatoly har sendt en tysk menighet. Engelsk tale, tyske undertekster, men dere får et inntrykk av hva de står i
  • For Flekkerøy menighet: Roy Øverland (daglig leder). Anstein Norheim (Leder i menighetsrådet). Roald Guttormsen (Tilrettelegger)